EU projekt

NAZIV PROJEKTA: Modernizacija tekstilne industrije uvođenjem IKT rješenja i opreme
KRATKI OPIS PROJEKTA: Poduzeće će u sklopu projekta nabaviti IKT rješenja i opremu čime će između ostalog unaprijediti svoje poslovne procese i poboljšati učinkovitost proizvodnje. Provedbom projekta doprinijet će se optimizaciji poslovnih procesa, integriranju poslovnih funkcija umrežavanjem IKT opreme i rješenja, boljoj interakciji sa klijentima, ali i učinkovitoj organizaciji tijekom rada.
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Ciljevi projekta su povećanje tržišnog udjela u sektoru tekstilne industrije na domaćem i inozemnim tržištima, kroz povećanje kvalitete proizvoda. Rezultati projekta jesu unaprijeđeno poslovanje IKT rješenjima i opremom.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 502.500,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 277.900,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE: 15.10.2019 – 15.12.2020.
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Anita Brežnjak, tel: + 385 49 376 266

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost poduzeća Kunateks d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: Izrada internet stranice Kunateks d.o.o.
KRATKI OPIS PROJEKTA: U sklopu projekta izradit će se Internet stranica na kojoj će biti prikazani proizvodi i usluge koje Prijavitelj nudi. Naime, Prijavitelj već ima Internet stranicu koja nije u skladu s postojećim trendovima te ista nema veliku funkcionalnost. Novom Internet stranicom povećat će se funkcionalnost, dizajn i sadržaj čime će povećati vidljivost i prisutnost proizvoda i usluga na tržištu. Planirana internet stranica izradit će se kako bi se ojačala i proširila suradnja sa postojećim, ali i novim klijentima na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini
CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Predmetnim projektom Prijavitelj će unaprijediti vidljivost svojih proizvoda i usluga, a time i poslovanja, što će doprinijeti jačanju konkurentnosti na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 23.750,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 15.200,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE: 04.02.2019. – 20.01.2020.
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Anita Brežnjak, tel: + 385 49 376 266

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost poduzeća Kunateks d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: Nabavom nove proizvodne opreme do poboljšanja tržišne pozicije društva Kunateks d.o.o.
KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt „Nabavom nove proizvodne opreme do poboljšanja tržišne pozicije društva Kunateks d.o.o.“ odnosi se na nabavu šest strojeva, točnije, automatske krojnice, mašine za šivanje i obradu – overlock, mašine za obradu – overlock, jednoiglene šivaće mašine šteperice, mašine za šivanje šlingica – gajki, te automata za šivanje, s ciljem unapređenja postojećih tehnoloških procesa te povećanja proizvodnog kapaciteta, radi jačanja konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća.
CILJEVI PROJEKTA: Povećanje proizvodnih kapaciteta kroz nabavu nove proizvodne opreme u svrhu zadovoljenja postojećih i privlačenja novih kupaca, povećati konkurentnost i tržišnu poziciju na domaćem i stranim tržištima i posljedično povećati prodaju i dobit u svrhu daljnjeg rasta.
OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Rast i razvoj poduzeća povećanjem broja zaposlenih, povećanjem prihoda od prodaje i prihoda od izvoza.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.459.510,85 HRK
EU POTPORA: 410.117,50 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 31.12.2017. – 31.12.2018
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Anita Brežnjak, tel: + 385 49 376 266

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/02/OPKK_070219.pdf

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost poduzeća Kunateks d.o.o.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart