Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

664587

Zaštita ruku

Mornar rukavice

Mornar rukavice

Kožne rukavice

Vodootporne rukavice

Vodootporne rukavice

Zimske rukavice

Zimske rukavice

Varilačke rukavice

PVC rukavice

PVC rukavice

Gumene rukavice

Gumene rukavice

Pamučne rukavice

Nitrilne rukavice

Nitrilne rukavice

Vozačke rukavice

Električarske rukavice

Ruk. otporne na visoku temp.

Ruk. otporne na visoku temp.