Kunateks d.o.o. -  proizvodnja i plasman zaštitne odjeće


Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

664587

Zaštita dišnih organa

Respiratori

Respiratori

Respiratori FFP1

Respiratori FFP1

Respiratori FFP2

Respiratori FFP2

Respiratori P2 i P3

Respiratori P2 i P3

Maske

Maske

Filteri

Filteri