Kunateks d.o.o. Adresa:
Janka Leskovara bb,
49218 Pregrada;
Telefon:
+ 00385 49 37 62 66
Fax:
+ 00385 49 37 72 30
E-mail:

664587

Tvrtka Kunateks nalazi se u gradu Pregradi (Hrvatsko zagorje), pedesetak kilometara sjevero-zapadno od Zagreba.